Newsletter PMPG Polskie Media S.A. to przegląd najważniejszych wydarzeń ze spółki oraz informacje o działaniach jej podmiotów zależnych, m.in. tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”. 


Jest skierowany do inwestorów, analityków rynku, mediów, czytelników i użytkowników serwisów internetowych PMPG.

Wysyłany jest zazwyczaj raz w miesiącu, sporadycznie, w przypadku ważnych informacji – częściej. Subskrybenci newslettera nie tylko otrzymują aktualne informacje, ale również zaproszenia na wybrane wydarzenia organizowane przez PMPG Polskie Media, a także mogą korzystać ze skierowanych do nich ofert promocyjnych prenumeraty tygodników wydawanych przez spółki Grupy Kapitałowej PMPG.

 

Adres e-mail: